URLs

URL เป็นคำย่อมาจาก Uniform Resoutce Locator ซึ่งจะทำหน้าที่บ่งบอกที่อยู่ หรือตำแหน่งของหน้าเว็บ ที่จะไม่มีทางทำให้ซ้ำกันได้เด็ดขาด ก็เหมือนกันกับการตั้งชื่อไฟล์ ที่เราไม่สามารถตั้งชื่อไฟล์ให้ซ้ำกันได้ URL ก็ทำให้ซ้ำกันไม่ได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับส่วนแรกของ URL เรียกว่า scheme เป็นตัวบ่งบอกให้กับ browser ทราบว่าจะทำงานรับส่งข้อมูลกันในรูปแบบใหน สำหรับเว็บโดยทั่วไป จะใช้ HTTP เป็น schreme มาตรฐาน หรือชื่อเต็มว่า HyperText Transfer Protocol
องค์ประกอบ และความหมายของ URL
รูปที่ 1.15 แสดงถึงองค์ประกอบต่างๆของ URL

ส่วนที่สองของ URL ก็คือชื่อโดเมนเนม หรือชื่อ server name ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ไฟล์นั้นๆถูกเก็บไว้ที่ไหน จากนั้นก็ตามด้วย path หรือแฟ้มที่เก็บ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ และส่วนสุดท้ายคือชื่อไฟล์ๆนั้นๆพร้อมนามสกุลด้วยนั่นเอง แต่ว่าในหลายครั้ง เราอาจจะเห็นว่าลงท้าย URL ด้วย / ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจบด้วยนามสกุลเสมอไป และโดยปรกติหน้าแรกจะต้องชื่อ index.html index.htm เสมอ เป็นมาตรฐานทั่วไป

ส่วน scheme ที่เราจะได้เจอบ้างก็คือ ftp:// และ https:// หรือ mailto ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีรูปแบบต่างๆกันไป

ftp://ftp.site.com/pub/program.exe
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.16 เป็นการโหลดข้อมูลในรูปแบบ FTP protocol ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ไฟล์แกรม เช่น program.exe โดย URL จะรูปแบบเหมือน HTTP ต่างแค่ scheme เท่านั้น

mailto:testemail@unknow.com
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.17 URL ในชนิด mailto ที่เป็นการกล่าวถึงอีเมล์นั้นๆบนหน้าเว็บ โดยขึ้นต้นด้วย mailto: แล้วตามด้วยอีเมล์เลย

file:///c|/path/home.htm
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.18 scheme ชนิด file:///harddisk/path/filename ซึ่งอ้างถึงไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บ (ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี) แต่นั่นคือการอ้างบนเครื่องของผู้ใช้งาน ไม่สามารถนำไปใช้จริงบนหน้าเว็บได้

โดยลักษณะปรกติของ scheme จะขึ้นต้นด้วยชื่อ scheme แล้วตามด้วย :// ยกเว้นแต่ mailto เท่านั้นที่ไม่ได้ตามด้วย //

URL ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์
เรื่องนี้ จะทำให้เกิดความสับสนกับมือใหม่เป็นอย่างมาก เพราะว่า ไม่เข้าใจในการอ้างอิงถึง URL นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงกันเองภายในเว็บ หรือการอ้างอิงออกไปที่ข้างนอกเว็บก็ตาม

โครงสร้างของเว็บตัวอย่างสองเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.19 โครงสร้างตัวอย่างของเว็บ 2 เว็บ

Absolute URL กับ Relative URL
หากให้เข้าใจง่ายๆก็คือ Absolute URL เราสามารถเอาไปวางที่ใหนก็ได้บนโลกอินเตอร์เน็ต แล้วสามารถอ้างอิงหรือเปิดได้ แต่ Ralative URL จะต้องใช้อ้างอิงกันเองได้แต่ในเว็บตัวเองเท่านั้น ข้อดีและข้อเสียต่างกันตรงที่ว่า ถ้าในเว็บเดียวกันเอง แต่เราใช้ Absolute URL จะทำให้ปัญหาเรื่อง การที่ตัวเอง งง URL นั้นน้อยลง แต่ว่าการคลิกลิ้งค์แต่ละเว็บจะทำให้เปิดเว็บได้ช้าขึ้น (นิดนึง) เพราะว่าระบบต้องเสียเวลาค้น URL ก่อนว่าอยู่ที่ใหนจะจึงทำงานต่อได้ มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับ Absolute URL และ Ralative URL จากข้อมูลในตารางจากรูปที่ 1.19 ถ้าขณะนี้ เราะกำลังเปิดหน้าเว็บ http://www.meewebfree.com/pub/work.html อยู่ เราจะสามารถอ้างอิงลิ้งค์ต่างๆในแบบต่างๆได้ดังนี้

123.html
แบบ Absolute URL www.meewebfree.com/pub/123.html
แบบ Relative URL 123.html
abc.html
แบบ Absolute URL www.meewebfree.com/doc/abc.html
แบบ Relative URL ../doc/abc.html
img.jpg
แบบ Absolute URL www.meewebfree.com/pub/images/img.jpg
แบบ Relative URL images/img.jpg
home.html
แบบ Absolute URLwww.mindwebhost.com/web/home.html
แบบ Relative URL ไม่มี
sale.html
แบบ Absolute URLwww.mindwebhost.com/cus/sale.html
แบบ Relative URL ไม่มี

จะเห็นได้ว่า Relative จะไม่สามารถอ้างอิงออกนอกเว็บได้ แต่มีการเขียน URL ที่สั้นกว่า ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้ถูกว่าเมื่อใดควรเขียน Absolute เมื่อใดควรเขียน Relative โดยหลักในการตัดสินคือเว็บต้นทางกับปลายทางเหมือนกันหรือไม่นั่นเอง
และข้อสังเกตุอีกอย่างนึงของ Relative คือจะทำงานใน directory เดียวกันกับที่หน้าเว็บนั้นกำลังทำงานอยู่ เช่น ลองสังเกตุจากตาราง ว่าหากต้องการลิ้งค์ไปที่หน้า123.html ก็เขียนลิ้งค์ชี้ไปที่ 123.html โดยตรงเลยเท่านั้นเองแต่หากต้องการขึ้นมา1แฟ้มก็เขียนด้วย ../ นั่นเอง โดยสังเกตุได้จากการลิ้งค์ไไปที่ abc.html ต้องมีการถอยขึ้นมา 1ขั้นก่อน คือ ../ จากนั้นค่อยเข้าไปยังแฟ้ม doc แล้วไปยังไฟล์ abc.html

การเรียกเว็บหรือไฟล์ใดๆนั้น จะต้องจำไว้เสมอนั่นคือ ต้องเรียกด้วยชื่อ และนามสกุลแบบเต็มๆที่ถูกต้องเท่านั้น เช่น index.html img.jpg home.html เป็นต้น จะเรียกเพียง index img home อย่างเดียวไม่ได้ การเขียน URL ผิดแค่ 1 ตัวอักษรก็จะทำให้เว็บเข้าไม่ได้ในทันที

และการเข้าไปในแฟ้ม (Directory) ที่ลึกกว่าชั้นที่ตัวเองอยู่ทำได้ด้วยการพิมพ์ชื่อแฟ้มเข้าไปตรงๆ แล้ว/ แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ จากตัวอย่างตารางข้างบนจะเห็นได้ว่า เราเปิดหน้าเว็บที่ชื่อ home.html แต่ถ้าเราเก็บรูป เอาไว้ในแฟ้มที่ชื่อ images และรูปนั้นชื่อว่า img.jpg เราจะเขียน ลิ้งค์ได้คือ images/img.jpg นั่นเอง
และตามที่กล่าวแล้วสำหรับการถอยขึ้นมา หรือ UP ขึ้นมา 1 ขั้นทำได้ด้วยการลิ้งค์ ../ นั่นเอง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.