บทแรก เรื่องพื้นฐาน สิ่งสำคัญ

เว็บมีองค์ประกอบที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเลย โดยสิ่งพื้นฐานของเว็บประกอบด้วย สามสิ่งหลักๆ นั่นคือ text content ซึ่งหมายถึง header ข้อความ เนื้อหา เป็นต้น องค์ประกอบต่อมาคือ references หรือส่วนอ้างอิง ซึ่งอาจจะหมายถึงลิ้งค์หรือรูปภาพ flash เป็นต้น ส่วนสุดท้าย คือ markup ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นส่วนอธิบาย เนื้อหา หรือสิ่งที่แสดง อยู่บนหน้าเว็บ ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมกันขึ้นมาเป็นเว็บได้ แต่สุดท้ายก็ต้องไม่ลืมว่า เว็บก็คือไฟล์ที่เก็บในรูปแบบของตัวหนังสือเท่านั้น ที่จะทำให้สามารถแสดงผลได้ทั่วโลก

เว็บจะต้องมีส่วนของข้อมูลที่ระบุภาษาของหน้าเว็บ ว่าเขียนด้วยภาษาใด ( encoding ) และจะต้องมีรูปแบบ ว่าหน้าเว็บนั้นเขียนด้วยรูปแบบมาตรฐานใด ( doctype )

บทนี้จะเป็นบทที่มีความสำคัญมาก เพราะว่าจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำเว็บ และส่วนประกอบทั้งหมด ที่มีอยู่ใน “เว็บ” อีกด้วย

– หากผมกล่าวถึง (X)HTML ก็จะมีความหมายถึง HTML 4 และ XHTML 1.0 นะครับ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.