ลิ้งค์ และรูปภาพ กับ สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ

ในเมื่อบทความก่อนเราก็ได้บอกกันไปแล้ว เว็บถูกประกอบขึ้นมาจากตัวหนังสือ ดังนั้น สิ่งที่ไม่ใช่ตัวหนังสือเราจะมีวิธีการเอาเข้าไปในหน้าเว็บได้อย่างไร

แน่นอนว่ามันต้องมีวิธีการ แต่ในเมื่อเว็บประกอบขึ้นมาจากตัวหนังสือ มันย่อมเอารูป หรือเพลง ใส่ลงไปในตัวหนังสือเหล่านั้นไม่ได้แน่ๆ วิธีการของมันก็คือง่ายๆ ด้วยการเอารูป หรือไฟล์พิเศษเหล่านั้น วางไว้ที่ด้านนอก แล้วอาศัยโค้ดคำสั่ง เรียกมันเข้ามาแทน

โค้ดที่มีการเรียกรูปเข้ามาแสดงผล
รูปที่ 1.12 โค้ดที่แสดงถึงการเรียกรูป เข้ามาแสดงผลในหน้าเว็บ ซึ่งจากโค้ด ได้เรียกรูปที่มีชื่อว่า 123.jpg เข้ามาแสดงผล แต่เรามองจากโค้ดเราจะไม่เห็น แต่หากเราเปิดจากหน้าเว็บจึงจะมองเห็น

web browser เรียกได้ว่าทุกยี่ห้อ จะสามารถแสดงรูปภาพและลิ้งค์ได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไฟล์อีกหลายชนิด ที่ web browser โดยทั่วไปยังไม่สามารถแสดงได้เช่นกัน ไฟล์เหล่านั้นมักต้องการตัวเสริม หรือที่เรียกว่า plugin ในการช่วยแสดงผลไฟล์เหล่านั้น

ตัวอย่างการแสดงรูปจากโค้ด
รูปที่ 1.13 รูปภาพและข้อความที่แสดงบนหน้าเว็บ โดยรูปนั้นมีชื่อว่า 123.jpg ซึ่งจะแสดงผลได้เมื่อเปิดด้วย web browser

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.