เมื่อ HTML กลายมาเป็น XHTML

จะว่าไปแล้ว XHTML ก็ไม่ได้ต่างจาก HTML มากมายเท่าไรนัก(ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บต้องการ เพราะไม่อย่างต้องมาศึกษาภาษาใหม่) เพียงแต่ว่าเราต้องเคร่งครัดหลายสิ่งที่เราอาจจะเคยละเลยกันไปให้มากขึ้นกว่าเก่าก็เท่านั้นเอง

ก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาเข้าไปในเชิงลึกของโค้ดสำหรับการสร้างเว็บขึ้นมาได้นั้น อยากให้ทำความเข้าใจถึงเรื่องโครงสร้าง ลักษณะและข้อกำหนดโดยทั่วไปก่อน ซึ่งการเขียน XHTML ค่อนข้างซีเรียสความถูกต้องของพวกนี้ทีเดียว

-หากเราใช้งาน HTML ไม่ต้องสนใจถึง html, head, body element เลย รวมไปถึง doctype ด้วย แต่กับ XHTML ไม่ใช่เลย ทุกเรื่องคือสิ่งสำคัญหมด
-HTML element จำนวนมากต้องการ tag ปิดด้วย แต่หลายครั้งเราอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก browser หลายตัวจะเข้าใจและสามารถแสดงผลได้แม้เราไม่ได้ใส่tag ปิดก็ตาม แต่ใน XHTML ต้องมี tag ปิดเสมอ

<p>สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่ div zone ของเรา ที่จะทำให้ท่านได้รู้ถึง HTML XHTML และ CSS
<p>ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านนำไปสร้างเว็บให้เป็นแบบ web standard นั่นเอง
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.20 โค้ด HTML ที่อาจจะไม่ต้องใส่ tag ปิดก็ได้ ก็สามารถใช้งานได้

<p>สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่ div zone ของเรา ที่จะทำให้ท่านได้รู้ถึง HTML XHTML และ CSS </p>
<p>ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านนำไปสร้างเว็บให้เป็นแบบ web standard นั่นเอง </p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.21 โค้ดของ XHTML ที่จะต้องมี tag ปิดเสมอ (สำหรับคำสั่งที่มี tag ปิด)


<img src="123.jpg" alt="รูปสวยงาม" width=120 height=100>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.22 โค้ด HTML สำหรับ element ที่ไม่ต้องการ tag ปิด ก็ไม่ต้องคั่นด้วยช่องว่าง แล้ว / ตามหลัง

<img src="123.jpg" alt="รูปสวยงาม" width="120" height="100" />
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.23 โค้ด XHTML สำหรับ element ที่ต้องเขียนทุกอย่างให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดทั้งหมด ไม่ว่าvalue ที่ต้องใส่ใน "" เท่านั้น และช่องว่างกับเครื่องหมาย / ปิดท้ายคำสั่งที่ไม่มี tag ปิด เช่น img

-ใน XHTML จะเกิด error ขึ้นทันที ถ้าคุณตกเครื่องหมาย ” ไปเพียงแค่ 1 ตัว

<IMG src="123.jpg" alt="รูปสวยงาม" WIDTH=120 height=100>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.24 HTML สามารถเขียน element ต่างๆให้เป็น ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้

<img src="123.jpg" alt="รูปสวยงาม" width="120" height="100" />
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.25 XHTML จะต้องเขียน element ต่างๆให้เป็นตัวเล็กทั้งหมด

<hr width=75% noshade>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.26 HTML บาง attributes สามารถเขียนเดี่ยวๆได้ โดยไม่ต้องเขียนเป็น value เช่น noshade ใน hr

<hr width="75%" noshade="noshade" />
สิ่งเพิ่มเติมที่ 1.27 XHTML บาง attribute ที่ไม่มี value จะต้องเขียนให้มี value คือตัวเองเสมอ

ทำไม XHTML มันยุ่งยากอย่างนี้….
ในความจริง ถ้าเรามองว่ามันยุ่งยาก มันก็ยุ่งยากกว่า HTML เยอะเลย เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักจัดการกับปัญหาเหล่านั้น เพื่อแลกกับสิ่งที่เราจะได้มาที่แสนจะคุ้มค่านั่นเอง

ก็เหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งเรงถาวรใช้ได้นานๆก็ต้องมีการวางรากฐานให้ดีนั่นเอง

เพราะว่าอย่างน้อย เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่พร้อมรับกับ XML ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นั่นเอง

อย่างน้อยถ้าเราทำได้ตามมาตรฐาน เราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่กำลังสร้างเว็บ standard นั่นเอง อีกทั้งเรายังสามารถ ทำให้เกิดการ เข้าใช้ได้ทุกๆคน แม้ว่าคนพิการเองก็ตาม…. หรือที่เค้าเรียกว่า accessibility นั่นล่ะ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.