web page ก็คือองค์ประกอบจากตัวหนังสือ

เว็บประกอบขึ้นมาจากกลุ่มคำต่างๆ รวมเข้ากับ element ต่างๆ ก่อให้เกิดหน้าเว็บขึ้นมาได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ในโปรแกรม word ที่เวลาเราทำอย่างไร เราก็จะเห็นผลลัพท์เป็นอย่างนั้น แต่ในเว็บจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอ

สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดก็คือ (X)HTML จะเว้นวรรคได้เพียงแค่ 1 ช่องเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามเคาะวรรคกี่ทีก็ตาม ก็จะเว้นได้เพียงแต่ 1 ช่องเท่านั้น และการขึ้นบรรทัดใหม่ ในส่วนของโค้ด ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อแสดงผลบนหน้าเว็บด้วย
ตัวอย่างโค้ดของ หน้าเว็บ
รูปที่ 1.10 โค้ดของหน้าเว็บที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ของโค้ดและมีการแสดงผลของอักษรพิเศษ คือ ? ซึ่งเมื่อแสดงออกหน้าเว็บจะเป็นสัญลักษณ์ copyright

การแสดงผลที่หน้าเว็บของ โค้ดตัวอย่าง
รูปที่ 1.11 การแสดงผลจากรูปที่ 1.10 ออกมาเป็นหน้าเว็บ จะเห็นได้ว่า ? เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย Copyright และมีการจัดเรียงบรรทัดที่แตกต่างกันกับในโค้ด

โดยทั่วไป HTML จะยึดตามหลักของตัวอักษร ASCII ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยๆ ไม่กี่ตัวเท่านั้น ดังนั้น สัญลักษณ์พิเศษหลายๆตัว จึงต้องมีการเขียนโค้ดที่พิเศษกว่าปรกติในการแสดงผล เช่น ? (จะได้เป็น ?) หรือ ? ก็จะได้ Copyright ตามตัวอย่างนั่นเอง

ดังนั้น เราก็จะมีทางเลือกให้กับท่าน สำหรับการเขียนเว็บ 2 ทาง คือ 1 เลือกใช้ทางเก่าที่เคยเป็นมา คือตั้งใส่ค่าพิเศษ เพื่อให้แสดงผลตัวอักษรที่พิเศษ หรืออีกทางที่ง่ายกว่า คือการเลือกใช้ encode หน้าเว็บด้วย UTF-8 ซึ่ง UTF-8 นั้น จะเหมาะสมกับ (X)HTML อีกทั้งยังรองรับตัวหนังสือ ตัวเลข อักขระพิเศษแบบต่างๆ อีกทั้งรองรับได้หลายภาษาทั่วโลกอีกด้วย โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการข้ามภาษาแล้วแสดงผลผิดเพี้ยนเลย อีกทั้ง ASCII ทั้งหมด ก็ถูกบรรจุอยู่ใน UTF-8 แล้วด้วย

แต่ก็ยังมีสัญลักษณ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น ที่เรายังไม่สามารถพิมพ์เข้าไปได้ตรงๆ เดี่ยวๆตัวเดียว นั่นก็คือ เครื่องหมาย & ดังนั้นแม้กระทั่ง (X)HTML ก็ตามที สิ่งที่ต้องทำเวลาจะแสดงเครื่องหมาย & นั่นก็คือ ต้องพิมพ์ว่า & ทั้งนี้เหตุผลมันก็คือว่า & เป็นตัวอักษรเริ่มต้นของ อักขระพิเศษอีกหลายๆตัวนั่นเอง ดังนั้นการจะพิมพ์ตัวมันเอง จึงต้องพิมพ์ให้เป็นแบบโค้ด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่า & ที่เราพิมพ์เรากำลังหมายความว่าเรียกอักษรพิเศษออกมาใช้หรือว่ากำลัง พิมพ์ & แค่ตัวเดียวกันแน่

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.