เพิ่ม font สำรอง

ถ้าเรากำหนด font ที่เว็บเราใช้นั้น คนที่เปิดเว็บเราจะสามารถมองได้ต่อเมื่อเค้ามี font ดังกล่าวตามที่เรากำหนดติดตั้งในเครื่องของผู้เปิดเว็บแล้วเท่านั้น แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องระบุ font สำรองในกรณีที่ font แรกไม่มีเอาไว้ด้วย

ถ้าต้องการให้สามารถแสดงผลได้สวยงามทั้งใน MAC และ Windows เราก็จะต้องตรวจสอบให้ดี ว่าแต่ละค่ายใช้ชื่อ font ว่าอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เอาไว้ระบบใน CSS ของเรา ซึ่งจะระบุเอาไว้ทั้งสองชื่อ สำหรับแต่ละ OS ในคราวเดียวกันเลยก็ได้ไม่เสียหาย และเราก็อาจจะระบุ font สำหรับ OS อื่นๆได้อีกเผื่อว่าใน OS ที่เราใช้นั้นไม่มี

การกำหนด font สำรอง
1.หลังจากที่พิมพ์ font-family: name ตามบทความก่อนหน้านี้แล้ว ให้พิมพ์ , name2 โดยที่ name2 เป็น font สำรอง โดยคั่นแต่ละชื่อ font ด้วยลูกน้ำ
2.ทวนข้อที่ 1 อีกที ถ้าใส่ font อื่นๆ

เพิ่มเติม
- เราสามารถกำหนด font ที่รองรับ แต่ละภาษาได้ใน font-family เดียวกัน (เช่นว่า สำหรับ ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, ไทย)
- เราสามารถใช้ชื่อ font เหล่านี้ได้ เช่น serif, sans-serif, cursive, fantasy และ monospace

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.