เปลี่ยน font ที่ใช้ในการแสดงผล

เป็นสิ่งที่จะได้ใช้บ่อยมาก (ถ้าเป็น font อังกฤษนะ) เพราะว่าเพื่อต้องการสร้างความแตกต่างระหว่างตัวหนังสือในแต่ละจุดเช่น header, body

การเปลี่ยน font ที่ใช้
หลังจากที่เราได้กำหนด selector ใน style sheet พิมพ์ font-family: name โดยที่ name คือชื่อของ font

h2, h3 {font-family: “Comic Sans MS”}
p {font-family: “MS Sans Serif”}
สิ่งเพิ่มเติมที่ 10.1 CSS ที่ใช้สำหรับการเปลี่ยน font

เพิ่มเติม
- ถ้าชื่อ font มีหลายพยางค์(ที่ต้องเคาะวรรค) จะต้องครอบด้วยเครื่องหมายคำพูด
- ถ้าชื่อ font ประกอบด้วยตัวอักษรที่ไม่ใช่ ASCII เราจะต้องประกาศ encoding ของ style sheet ก่อนด้วย
- ในขณะที่เราต้องการใช้ font ที่เรากำหนดไว้ คนที่เปิดเว็บเรานั้น จะต้องมี font ดังกล่าวอยู่ในเครื่องด้วย
- เราสามารถ กำหนด font ที่ใช้ ขนาด font และความสูงของบรรทัดได้ในคราวเดียว โดยใช้ การกำหนดค่าของ font
- font-family เป็นแบบสืบทอดกันไปได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.