บทที่ 10 จัดรูปแบบการแสดงผลโดยใช้ style sheet

จากที่เราได้กล่าวมาในบทความเรื่อยๆเมื่อลทที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ XHTML หรือ HTML ที่เราเอาไปใช้จัดการกับตัวหนังสือต่างๆนั้น จะเห็นได้ว่ามันยังมีข้อจำกัดต่างๆอยู่อีกมากมายที่อาจจะทำให้ไม่ได้รูปแบบดังใจ้เรา แต่ว่า CSS จะทำให้ได้อย่างที่ใจเราคิด

CSS นั้น สามารถเปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือ font ที่ใช้? ความหนา ความสูงของบรรทัด สีพื้นหลัง สีตัวหนังสือ ขนาดของช่วงว่าง การจัดตำแหน่งทิศทาง ขีดเส้นใต้ ขีดเส้นด้านบน ขีดเส้นทับ กระพริบ แปลงให้เป็นตัวใหญ่ แปลงให้เป็นตัวเล็ก? นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบให้กับหน้าใดๆของเว็บก็ได้ ในบทนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดกัน

โดยในบทนี้เราจะพูดถึง property ที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆ กับการจัดการตัวหนังสือ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปใช้กับวัตถุที่ไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.