สร้างหน้าแรก สำหรับผู้เข้าชม

server ส่วนใหญ่บนโลกเรา มักจะมี folder หลักอยู่ 1 อัน ซึ่งเมื่อเราเอาเว็บเราไปวางใน folder นั้น ระบบ server จะค้นหาหน้าแรกโดยอัตโนมัติจาก ชื่อไฟล์ของเรานั้นเอง โดยที่ส่วนใหญ่ของโลกเรา server จะเริ่มต้นค้นชื่อไฟล์ index.html ก่อน หรือบางที่ก็เริ่มจาก index.htm ซึ่งถ้าค้นอันใดอันหนึ่งไม่เจอ ระบบจะค้นชื่อต่อไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น การทำเว็บ หน้าแรกของเว็บควรเป็นอย่างยิ่งในการตั้งชื่อว่า index.html หรือ index.htm อย่างใดอย่างนึงตามแต่ชอบ (นอกจากน้ยังมี index.php, index.asp ขึ้นกับภาษาที่กำลังใช้งานอีกด้วย)

ดังนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำเว็บ ขอให้จำไว้ได้เลยครับ ว่าหน้าแรกคือ index.htm หรือ index.html เท่านั้น

การเรียก URL ที่ไม่ได้ระบุไฟล์ แต่ server จะแสดงหน้า index โดยอัตโนมัติ
สิ่งเพิ่มเติม 2.11 การเปิดหน้าเว็บ ที่ไม่จำเป็นต้องระบุไฟล์แต่ server จะทำการหาไฟล์ที่ชื่อ index.html index.htm index.php อย่างใดอย่างนึงขึ้นมาแสดง โดยอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
1.บางที่ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์นี้ เช่น server ของ microsoft จะทำการค้นหาของ default.html หรือ default.htm ก่อนเสมอ แต่ส่วนใหญ่ของโลกเราจะใช้กรณีข้างบน
2.คุณสามารถสร้างหน้าหลักใส่ในแต่ละแฟ้มได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันกับหน้าแรก
3.หน้าแรก คือหน้าแรกสุดที่เวลาผู้เข้าเว็บจะเห็น เวลาพิมพ์โดเมนเข้าเว็บเรา เช่น www.meewebfree.com
4.ถ้าคุณไม่มีหน้าแรก หรือไม่มีไฟล์ดังกล่าว ระบบมักจะแสดง list ไฟล์ที่อยู่ในเว็บของคุณออกมา หรือบางที่ก็ขึ้นหน้า error เอาไว้ ดังนั้น จึงควรที่จะสร้าง index ใส่ในทุกๆแฟ้มที่มีอยู่ในเว็บ ซึ่ง index นั้นอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาหรือข้อความใดๆเลยก็ได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.