เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ เพื่อสร้างเว็บ xhtml

ไม่รู้ว่าเชื่อหรือไม่ แต่ต้องลองจึงจะเห็นจริง คือว่าหน้าเว็บสามารุสร้างได้จาก word processor ทั่วไปได้ เช่น Notepad, wordpad, texteditor ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องเราๆท่านๆนั่นเอง

การสร้างหน้าเว็บ
1.เปิดโปรแกรม text editor ต่างๆที่ท่านมี เช่น Notepad
2.สร้างไฟล์ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างหน้าเว็บใหม่ที่เป็นของเราเอง

การเปิดไฟล์ใหม่เพื่อสร้างหน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 2.2 สร้างไฟล์ใหม่สำหรับสร้างหน้าเว็บใหม่

3.เริ่มใส่เนื้อหาต่างๆตามที่เราต้องการลงไป จะยกตัวอย่างเช่นข้อความ test meewebfree.com

ข้อความทดสอบ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 2.3 เริ่มต้นใส่เนื้อหาตามที่เราต้องการ ตามตัวอย่าง

4.ให้แน่ใจว่า ได้ Save ไฟล์นั้นเรียบร้อยแล้ว เราจึงจะได้หน้าเว็บออกมา (แต่รายละเอียดการ save ราจะพูดในบทความถัดไป)

โดยที่โปรแกรมที่ใช้เขียนนั้น หากใช้งาน window สามารถใช้ได้ทั้ง notepad, wordpad, MS word, หรือ text editor ตัวอื่นๆก็ได้ทั้งหมดอย่างไม่มีปัญหา

เพิ่มเติม
-หรืออาจจะหาโปรแกรมมาช่วยเขียนเว็บก็ได้ อย่างเช่น Dreamweaver เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการทำเว็บในปัจจุบัน สามารถสร้างได้ทั้ง html , XHMTL โดยที่เราอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมาก

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.