การแก้ไขเว็บ

เรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาบ้างเล็กน้อย อันเนื่องมาจากว่า เมื่อเราแก้สร้างหน้าเว็บขึ้นมาแล้ว เวลาเราดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดก็จะกลายเป็นการเปิดหน้าเว็บขึ้นมาแสดงผล แต่ถ้าเราต้องการจะดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเพื่อแก้ไขจะทำอย่างไร…..

ความจริงการเปิดไฟล์นั้นๆ ไม่ได้มีแต่การดับเบิ้ลคลิกหรอกครับ เราสามารถเปิดได้ด้วยวิธีอื่นๆอีกหลายวิธี

การแก้ไขหน้าเว็บ

1.เปิดโปรแกรม text editor ที่ท่านมีขึ้นมา
2.คลิกที่ File >> Open
3.เลือกไปยังไฟล์ที่ท่านต้องการเปิดขึ้นมาแก้ไข
4.ถ้ามองไม่เห็น ให้เลือก file type เป็น All file จึงจะทำให้มองเห็นทั้งหมดทุกแบบของไฟล์

เลือกให้แสดงผลไฟล์ทุกนามสกุล
สิ่งเพิ่มเติมที่ 2.12 การเลือกไฟล์แบบ All file จะทำให้เรามองเห็นนามสกุลไฟล์ทั้งหมด ทุกรูปแบบ

การเปิดไฟล์ด้วยการคลิกขวา
สิ่งเพิ่มเติมที่ 2.13 การเปิดไฟล์โดยใช้วิธี คลิกขวา >> open with >> notepad (สำหรับเปิดไฟล์จากโปรแกรม notepad)

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.