เปิดเว็บตัวเองดูบนหน้า Browser

มาถึงการดูผลงานของเราบ้างแล้ว ว่าที่เราได้ทำมานั้น จะสามารถเปิดบนหน้าเว็บได้จริงหรือไม่
โดยการเปิดดูนั่นเป็นการทดสอบที่ดีที่สุด ที่ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำจะแสดงผลออกมาอย่างไรเมื่อคนอื่นเปิดดู

การเปิดหน้าเว็บ
1.เปิด web browser ขึ้นมา ใครมี Internet Explorer , Firefox, Opera ก็ตามแต่ครับ เปิดขึ้นมาเลย
2.คลิกที่ file>> open >> open file หรือ open page

การเปิดหน้าเว็บจากโปรแกรม

สิ่งเพิ่มเติมที่ 2.15 การเปิดหน้าเว็บจาก Internet Explorer โดยกด File >> open >> open...
3.จะมีกล่องข้อความขึ้นมา เราก็กด Browse เพื่อเลือกไฟล์หน้าเว็บของเราที่อยู่ในเครื่องของเราออกมาแสดงผล

กล่องถามตำแหน่งของหน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 2.16 กล่องข้อความเพื่อให้เลือกว่าเราจะเปิดไฟล์ไหนจากในเครื่องของเรา เราก็ไปเลือกไฟล์ .htm หรือ .html ที่เราสร้างเอาไว้ ก็จะสามารถแสดงผลเว็บได้ทันที

เพิ่มเติม
-คุณสามารถ double-click ได้ที่ไฟล์หน้าเว็บนั้นทันที เครื่องของคุณจะเปิด web browser ให้โดยอัตโนมัติ(ไม่เสมอไปสำหรับทุกๆเครื่อง)
-ไฟล์ที่จะเปิด ต้องมีนามสกุลเป็น .html หรือ .htm เท่านั้นต้องเช็คให้ถูกต้อง
-คุณไม่ต้องปิดโปรแกรม text editor ที่กำลังแก้ไขหน้าเว็บนั้นๆ สามารถเปิดพร้อมกันได้เลย แต่ที่สำคัญต้อง save ก่อนดูผลด้วย
-คนที่เข้าเว็บของคุณก็จะเห็นเหมือนสิ่งที่คุณเห็นอยู่นั่นเอง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.