การบริหารจัดการเว็บ

เป็นอีกเรื่องที่มือใหม่ มักจะเกิดปัญหาได้ง่ายเมื่อได้เริ่มทำเว็บไปสักพักแล้ว จะเริ่มรู้สึกว่า เริ่มสับสน เพราะว่าไฟล์มีขนาดและจำนวนมากขึ้นเรื่อย จนกระทั่งทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากกับการจัดการไฟล์เหล่านั้น ดังนั้นหากเราวางโครงสร้าง วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น เราย่อมมีระบบ และระเบียบในการทำงานที่มากกว่าในอนาคต

การบริการจัดการโครงสร้างของเว็บ
1.ควรเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างแฟ้มขึ้นมา 1 แฟ้ม ต่อการสร้างเว็บ 1 เว็บ เพราะว่าเราจะได้เก็บรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บนั้นเอาไว้ในแฟ้มเดียวไม่กระจัดกระจาย โดยชื่อแฟ้มควรเป็นชื่อที่สื่อถึงเว็บนั้นๆด้วยก็จะดีมาก
2.เมื่อเราได้แฟ้มหลักมาแล้ว เราก็ต้องไม่ลืมสร้างแฟ้มย่อยเพื่อแบ่งเว็บออกเป็นส่วนๆด้วย เช่น สร้างแฟ้ม images สำหรับเก็บรูป สร้างแฟ้ม doc สำหรับเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น
การจัดการโครงสร้างเว็บ
สิ่งเพิ่มเติม 2.14 การแบ่งแฟ้มออกเป็นส่วนย่อยๆ สำหรับแต่ละเว็บ เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์ต่างๆ

3.ชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มควรตั้งให้สื่อความหมาย และที่ลืมไม่ได้คือ การสร้างแฟ้มชื่อ images สำหรับเก็บรูปต่างๆนั่นเอง และที่สำคัญ ไม่ควรลืมหลักการการตั้งชื่อ URL ด้วย (สามารถค้นย้อนหลังเกี่ยวเรื่องการตั้งชื่อได้)

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.