ประกาศส่วน Encoding

เนื้อหาในหน้าเว็บทั้งหมด จะอยู่ในไฟล์ของ XHTML ซึ่งจะต้องถูก save ด้วย encoding (รูปแบบของตัวหนังสือ) ซึ่งเรามี encoding มากมายบนโลกใบนี้ และมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยหากเรา save ใน encoding ที่ถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกันของ xhtml ซึ่งมันจะมีผลต่อการแสดงผลของหน้าเว็บนั้นๆด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

การประกาศส่วน charactor encoding
ในส่วน head ของหน้าเว็บนั้น ให้พิมพ์ <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=encoding” /> โดยที่ encoding คือ charactor encoding ที่เราใช้ save ไฟล์นั่นเอง

หากว่าคุณพิมพ์โค้ดต่างๆเหล่านี้มาแล้ว save เลยโดยที่ไม่ได้เปลี่ยน encoding ระบบจะทำการ save ให้อัตโนมัติใน encoding windows-1252 สำหรับ window และ x-mac-roman ใน mac

เลือก save ไฟล์ในencoding UTF-8
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.4 ผม save ด้วย UTF-8 encoding โดยใช้โปรแกรม notepad

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

</head>
<body>

</body>
</html>
สิ่งเพิมเติมที่ 3.5 จากที่ผม save เป็น UTF-8 encoding จึงสามารถเขียนส่วนของการประกาศ encoding ได้ดังนี้

เพิ่มเติม
-ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้อง save ใน encoding ไหน แต่ที่แนะนำให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันครับ
-ถ้าคุณเลือก save ใน encode ไหน ที่ meta tag ก็ต้องใส่ตาม encode ที่ save นั้นๆ
-XHTML ต้องการการประกาศของ encoding ถ้าเป็นอะไรที่นอกเหนือจาก utf-8 หรือ utf-16
-สำหรับ ภาษาไทย จะสามารถพบได้ในอีก 2 encoding นั่นคือ TIS-620 และ window-874 ก็เลือกใช้ได้ตามใจชอบ (แต่แนะนำ UTF-8 ดีกว่านะ)

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.