เพิ่มรากฐานของโครงสร้างเว็บ

ในเว็บส่วนใหญ่มักจะต้องมีอีกสองส่วน นั่นก็คือ head และ body โดยที่ส่วนของ head นั้นจะเป็นส่วนการประกาศ title ของเว็บ และข้อมูลอื่นๆที่บอกให้กับ Search engine เช่น google รู้ และยังเป็นส่วนที่บรรจุตำแหน่ง, style sheet, และสคริปอื่นๆอีกด้วย โดยเนื้อหาต่างๆที่อยู่ใน head นี้จะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้งานทั่วไปมองเห็น แต่หากถามว่าไม่เห็นแล้วใส่ทำไม โปรดอ่านย่อหน้านี้อีกครั้งหนึ่งจึงจะได้คำตอบ

การสร้างส่วน head
1.ที่ตำแหน่งหลังจากที่เปิด <html> แล้ว (จากบทความก่อนหน้านี้) ให้เราพิมพ์ <head>
2.เว้นที่ว่างเอาไว้ ก็ไม่สำคัญอีกแล้ว แต่เราจะเอาโค้ดมาใส่ในนี้นั่นเอง
3.พิมพ์ </head>

สำหรับส่วน body ของเว็บ xhtml นั้นเป็นส่วนที่บรรจุเนื้อหาของหน้าเว็บนั้นๆ เพื่อให้คนเข้าเว็บได้อ่าน โดยอาจจะมีข้อความ รูปภาพ หรืออื่นๆ

การสร้างส่วน body
1.ที่ตำแหน่งหลังจาก </head> ให้เพราะพิมพ์ <body>
2.เว็นที่ว่างเอาไว้ ก็ไม่สำคัญเหมือนเดิม แต่ว่าเราต้องใส่เนื้อหาลงไปในนี้นั่นเอง
3.พิมพ์ </body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

</head>
<body>

</body>
</html>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.3 head และ body element ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บ xhtml ของคุณ

เพิ่มเติม
-head และ body จำเป็นใน xhtml แต่ไม่สำคัญมากใน html แต่อย่างไรก็ควรใส่เอาไว้อยู่ดีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนั่นเอง
-มันยังมีเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสคริป ที่มีผลจาก head และ body ด้วย ดังนั้นมีไว้คุ้มแน่นอน

Sunday, March 23rd, 2008 at 06:16
No comments yet.
You must be logged in to post a comment.