ใส่ title เว็บ

ในเว็บ xhtml จะต้องมี title element โดยที่ title จะทำหน้าที่เป็นตัวบรรยายสั้นๆว่าหน้าเว็บหน้านั้นพูดถึงเรื่องอะไร ในหลายๆ Browser title จะปรากฏที่ title bar ของ window นั่นเอง และเป็นส่วนสำคัญ เพราะ title จะถูกจัดเข้าหมวดหมู่ต่างๆของ search engine เช่น yahoo google ที่จะทำให้ผู้เข้าเว็บสามารถค้นเจอในสิ่งที่เค้าต้องการได้

ตำแหน่งที่แสดงผลของ title web
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.5 title ที่แสดงที่ตำแหน่ง title bar เมื่อเวลาที่เราเปิดหน้าเว็บนั้นๆ

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MeeWebFree.com v2 เพื่อคนอยากมีเว็บ</title>
</head>
<body>
สิ่งเพิมเติมที่ 3.6 โค้ดที่ใช้สำหรับแสดง title โดยเป็นคำสั่งที่บรรทัด <title>MeeWebFree.com v2 เพื่อคนอยากมีเว็บ</title> นั่นเอง

สำหรับการสร้าง title
1.ให้มองหาในตำแหน่ง head tag (ระหว่าง tag เปิดและปิด ของ head)
2.พิมพ์ <title>
3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เป็น title ของเว็บ
4.พิมพ์ </title>

เพิ่มเติม
-title element เป็นสิ่งที่จำเป็นของหน้าเว็บ
-title ไม่สามารถใส่สิ่งพิเศษ เช่นรูป ลิ้งค์ หรือหน้าเว็บ
-page title มีผลต่อการจัดอันดับหน้าเว็บใน search engine ด้วย โดยการตั้ง title เว็บให้ตรงกับผู้เข้าใช้งานจะทำให้ สามารถค้นเจอเว็บของท่านได้ดีขั้น

คำค้นและผลการค้นหาที่ติดอันดับ1
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.7 การค้นหาจาก google ที่แสดงผลออกมาในอันดับต้นๆ

-title ยังเป็นสิ่งที่ ผู้ใช้ bookmark เข้าไปในเครื่อง เพื่อแสดงว่า หน้าเว็บที่ bookmark นั้นเกี่ยวกับอะไร

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.