พื้นฐานของโครงสร้าง XHTML

ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องพื้นฐานของ XHTML ว่ามีโครงสร้างอย่างไร มีคำสั่ง XHTML พื้นฐานอะไรบ้างที่จำเป็นในการเอาไปสร้างเว็บสักเว็บนึง

บทนี้จะทำให้ได้รู้ว่า เราจะสร้างส่วนเนื้อหา, หัวข้อ, หน้าเว็บ, comment และอื่นๆได้อย่างไร

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.