ใส่ comment ในเว็บ

คุณสามารถใส่ comment ที่ไหนก็ได้ในเว็บโดยที่ comment เป็นตัวบรรยายหรือบอกอะไรบางอย่างให้กับตัวเราเข้าใจของเราเอง เผื่อในอนาคตต้องการแก้ไข โดยส่วนของ comment นี้จะแสดงเมื่อเราเปิดด้วย text editor โดยจะไม่แสดงออกมาที่หน้าเว็บ

การใส่ comment ในหน้าเว็บ
1.ในหน้า XHTML ตรงตำแหน่งที่ต้องการใส่ comment ให้ใส่ <!–
2.พิมพ์อะไรตามที่ต้องการจะให้เป็น comment
3.พิมพ์ –> เพื่อเป็นการปิด comment

<body>
<!-- เริ่มต้นย่อหน้าแรก-->
<div class="text">meewebfree.com<br />
mindwebhost.com<br />thaisite.org<br />
</div>
<!-- เริ่มต้นย่อหน้าที่สอง -->
<div class="text">
<h1>การทำ web standard</h1>
<p>เว็บจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คนทำเว็บใส่ใจในการทำเว็บหรือไม่</p>
</div>
</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.17 โค้ดที่ประกอบด้วยส่วนของ comment ที่จะไม่มีการแสดงออกมาที่หน้าเว็บ

รูปแบบที่แสดงเมื่อแสดงออกมาที่หน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.18 หน้าเว็บที่แสดงเฉพาะเนื้อหา จะไม่มีส่วนของ comment แสดงขึ้นมา

เพิ่มเติม
-comment คือส่วนที่ใช้บรรยาย เพื่อไม่ให้เรางงในภายหลัง เพราะว่าเวลาเราทำเว็บเราจะเห็นแต่โค้ด เราอาจจะไม่รู้มันคืออะไรแต่ comment อาจจะช่วยบรรยายได้ว่าส่วนนั้นคืออะไร
-comment อาจจะช่วยเตือนความจำ หรือเตือนในบางเรื่องที่เราอาจจะลืมไปได้ เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่าในภายหลัง
-ต้องระวังให้ดีว่า comment นั้นเป็นความลับหรือไม่ เพราะว่าส่วน comment นี้คนทั่วไปสามารถเปิดดูได้ด้วยวิธีปรกติตามที่เคยแนะนำไปแล้ว
-comment ที่จุดนึง จะไม่มีผลใดๆต่ออีกจุดนึง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.