สร้างย่อหน้าใหม่

XHTML ไม่ได้สร้างย่อหน้าใหม่ให้เมื่อเวลาที่คุณกด enter เหมือนกับ word แต่การขึ้นบรรทัดใหม่ในแบบขึ้นย่อหน้าใหม่นั้น ต้องใช้คำสั่ง p tag

</head>
<body>
<h1>การทำเว็บ</h1>
<p>การทำเว็บหลายอนอาจจะมองเป็นเรื่องยาก แต่หากศึกษาแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย</p>
<p>คนทุกคนสามารถทำเว็บได้ หากว่ามีความต้องการที่จะทำ และสนใจที่จะศึกษา</p>

<h2>องค์ประกอบของหน้าเว็บ<h2>
<p>หน้าเว็บประกอบด้วยหลายๆส่วน ซึ่งรวมๆเรียกว่า หน้าเว็บ 1 หน้า</p>

<h2>การเริ่มต้นทำเว็บ</h2>
<p>เริ่มต้นได้จากการเรียนรู้และลองทำตามจนกระทั่งเคยชินก็จะทำได้อย่างรวดเร็ว</p>
</body>

สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.10 การขึ้นย่อหน้าของเนื้อหานั้นจะใช้ p tag โดยที่จะต้องมี tag ปิดด้วยใน XHTML ถ้าไม่อย่างนั้นจะทำงานไม่ถูกต้อง

การเริ่มสร้าง ย่อหน้าใหม่ทำได้โดย
1.พิมพ์<p>
2.พิมพ์เนื้อหาในย่อหน้านั้นลงไป
3.พิมพ์ </p>

การแสดงผลข้อหน้าเว็บในหัวข้อและเนื้อหาของย่อหน้าต่างๆ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.11 ช่องว่างระหว่างบรรทัดจะแปรผันตามขนาดของตัวอักษร

เพิ่มเติม
- tag ปิด หรือ </p> เป็นสิ่งจำเป็น (ก็คือจำเป็นที่จะต้องมี) ใน XHTML เพื่อให้สามารถแสดงผลเป็นย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตามปิดไว้เสมอ แต่ถ้าสำหรับ HTML ก็ปิดหรือไม่ก็ได้
-สามารถใช้ style ในการควบคุมลักษณะของขนาดตัวหนังสือ สี หรืออื่นๆได้ ซึ่งจะกล่าวในบทหลังๆ
-ในการควบคุมช่องว่างระหว่างบรรทัด เราจะสามารถตั้งค่าความสูงของบรรทัด หรือ line height ได้ เพื่อควบคุมช่องว่างรายต่อระหว่างบรรทัด และยังสามารถตั้งค่าช่องไฟได้อีกด้วย
-สิ่งหนึ่งที่รวดเร็วและถูกต้องในการขึ้นบรรทัดใหม่เยอะๆ นั่นคือการพิมพ์ &nbsp; เข้าไป ใน tag p เช่น <p>&nbsp;</p> แต่สิ่งที่ดีกว่าคือการควบคุมจาก CSS
-ถ้าต้องการจัดตำแหน่งของเนื้อหา ก็สามารถเติม align=”direction” เข้าไปใน tag เปิดได้ โดยที่ทิศทางจะมี left, right, center, justify หรือจะเอา align attribute ไปจัดเรียงใส่ใน style sheets ก็ได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.