การขึ้นบรรทัดใหม่ ที่ไม่ใช่ย่อหน้าใหม่

เนื่องจากการจัดเป็น block โดยอัตโนมัติของหน้า browser โดยที่ถ้าต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่เราจะใช้ tag p แต่ถ้าหากเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่เพียงแค่บรรทัดเดียว เราจะใช้ tag br

tag br จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่โดยระยะห่างระหว่างบรรทัดจะกว้างตามปรกติเหมือนตัวหนังสือสองบรรทัด จะไม่ใช่การขึ้นย่อหน้าใหม่เหมือนกับ tag p

การขึ้นบรรทัดใหม่
พิมพ์ <br /> ในตำแหน่งที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องมี tag ปิด

<body>
<div class="text">meewebfree.com<br />
mindwebhost.com<br />thaisite.org<br />
</div>
<div class="text">
<h1>การทำ web standard</h1>
<p>เว็บจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คนทำเว็บใส่ใจในการทำเว็บหรือไม่</p>
</div>
</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.15 div จะเป็นรูปแบบที่แบ่งส่วนขึ้นย่อหน้าใหม่ แต่ว่า br จะเป็นการขึ้นบรทัดใหม่เพียงบรรทัดเดียว

รูปแบบที่แสดงเมื่อแสดงออกมาที่หน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.16 รูปแบบที่แสดงเมื่อแสดงออกมาที่หน้าเว็บ

เพิ่มเติม
-เครื่องหมาย slash ( / ) จำเป็นเฉพาะใน XHTML เท่านั้น เพราะว่าเป็น tag ที่ไม่มี tag ปิด และจะต้องไม่ลืมว่าต้องเว้นช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ br และเครื่องหมาย / โดยการเคาะ spacebar 1 ทีด้วย
-สามารถใช้ br ได้หลายครั้ง ถ้าต้องการเว้นหลายๆบรรทัด
-styles สามารถควบคุมรูปแบบเพิ่มเติมได้
-สำหรับ CSS ใช้ white-space property ในการแก้ไขให้เปลี่ยนไปจากค่าเดิม

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.