ติดป้ายกำกับให้กับ element

เราสามารถใช้ title attribute เพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของป้ายกำกับ ซึ่งจะเป็นตัวบอกสั้นๆว่ามีลักษณะเป็นอะไร อย่างไร ได้ในทุกๆส่วนของเว็บ เพื่อเป็นการช่วยบรรยายให้ผู้เข้าเว็บสามารถทราบได้ว่าจะได้อะไรจาก element นั้นๆ แต่ว่าการติดป้ายกำกับนี้สามารถใช้ได้สำหรับบางจุดเท่านั้น

การติดป้ายกำกับให้กับ element ในเว็บ
ใน XHTML tag ที่มีการติดป้ายกำกับ เพิ่ม title=”label” โดยที่ label จะปรากฏเป็น tool tip เมื่อผู้เข้าเว็บเอาเม้าส์วางที่จุดนั้น

<body>
<!-- เริ่มต้นย่อหน้าแรก-->
<div class="text" title="รายชื่อเว็บ">meewebfree.com<br />
mindwebhost.com<br />thaisite.org<br />
</div>
<!-- เริ่มต้นย่อหน้าที่สอง -->
<div class="text">
<h1>การทำ web standard</h1>
<p>เว็บจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คนทำเว็บใส่ใจในการทำเว็บหรือไม่</p>
</div>
</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.19 โค้ดที่เติม tag title เข้าไป เพื่อแสดงว่าส่วนนั้นเรากล่าวถึงอะไร


ข้อความที่แสดงเมื่อนำเม้าส์ไปวาง
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.20 การแสดงผลเมื่อนำเม้าส์ไปวางที่ตำแหน่งดังกล่าว โดยจะปรากฏเป็น tool tip ให้เห็นว่าส่วนนั้นคืออะไร

เพิ่มเติม
-เมื่อเราใช้ tag image ข้อความหรือ tool tip จะปรากฏออกมาจาก tag alt แต่หากว่าเราใส่ทั้ง tag title และ tag alt tooltip จะปรากฏข้อความออกมาจาก tag title ไม่ได้มาจาก tag alt ดังนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงผลจาก alt คุณก็ทำได้โดยการว่าง title ไว้ด้วย title=” “

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.