คำอธิบาย ขยายความเพิ่มเติม

บางครั้ง เรามีการใช้คำย่อต่างๆในเว็บอาจจะทำให้คนใช้งาน ที่ไม่รู้จักคำเหล่านั้นเกิดความสับสนได้ ดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการอธิบาย เพื่อขยายความให้คนเหล่านั้นรู้จักมากขึ้น

การอธิบาย คำศัพท์
1.พิมพ์ <abbr หรือ พิมพ์ <acronym ถ้าคำๆนั้นเป็นคำที่เป็นชื่อเฉพาะ
2.พิมพ์ title=”คำที่จะบรรยาย” โดย -คำที่จะบรรยาย- นั้นคือส่วนที่เราต้องการขยายความออกมานั่นเอง
3.พิมพ์ >
4.พิมพ์คำที่เป็นคำย่อ หรือคำเฉพาะที่เราต้องการเขียน
5.สุดท้ายก็ปิด tag ให้สมบูรณ์ คือ </abbr> หรือ </acronym> ตามแต่ว่าเปิด tag อะไรเอาไว้

<p>การที่เราจะส่งไฟล์จากเครื่องเรา ขึ้นไปยังเครื่อง <acronym title="เครื่องผู้ให้บริการเก็บไฟล์ของเว็บ">server</acronym> นั้น เราจะต้องอาศัยการ <abbr title="ระบบ การเชื่อมต่อรูปแบบหนึ่ง ระหว่างเครื่องสองเครื่อง เพื่อใช้รับส่งข้อมูล">FTP</abbr> เพื่อที่เราจะได้ ส่งหรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องเรากับเครื่อง server ได้</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.11 โค้ดที่แสดงการใช้งาน abbr และ acronym tag

ผลของ คำอธิบายเพิ่มเติม
สิ่งเพิ่มเติม 4.12 การแสดงผลออกมาในลักษณะ tool tip ซึ่งโดยปรกติคำนั้นจะมีการขีดเส้นใต้ที่เป็นเส้นประด้วย (จากรูปแสดงผลผ่าน IE6 จึงไม่มี)

-firefox หรืออีกหลายๆ browser จะรองรับการแสดงผลทั้ง abbr และ acronym ได้เป็นอย่างดี โดยมีการ hilight ด้วยการขีดเสนใต้เอาไว้เป็นแบบจุดๆ ทำให้เราสามารถเอาเม้าส์ไปวางเพื่อแสดงออกมาในแบบ tool tip ได้
-สำหรับ Internet Explorer 6 และ 7 นั้น ยังไม่เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ acronym และ abbr เพื่อให้เรารู้ว่าคำนั้นมีการอธิบายเอาไว้ แต่ว่าจะแสดง tootip เฉพาะ acronym เท่านั้น

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.