บทที่ 4 การจัดรูปแบบพื้นฐานด้วยภาษา XHTML

ในความเป็นจริงแล้ว การใช้งาน XHTML เราจะใช้ styles sheet ในการเข้ามาจัดรูปแบบหน้าตาให้สวยงาม แต่ว่ามันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้น ด้วยการใช้งาน tag พื้นฐานของ XHTML ที่มีมาให้เราใช้ เราก็จะสามารถจัดรูปแบบหน้าตาออกมาได้อย่างเหมาะสมในระดับนึงได้แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จะยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อให้การศึกษา tag XHTML นั้นมีน้ำหนักที่มากขึ้น นั่นก็คือ

เหตุผลแรก ที่เราต้องศึกษาการจัดรูปแบบด้วย XHTML เพราะว่าหลายๆ element ที่จะกล่าวในบทนี้นั้น เป็น logical element ซึ่งมันจะเป็นตัวบรรยายเนื้อหาของเว็บได้ด้วยตัวมันเอง เช่น code element จะสื่อถึงข้อความนั้นๆ เป็นรูปแบบของ script หรือ program โดยที่เราไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มเติมเลย ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญว่ามันเป้นข้อความหรือโค้ด
เหตุผลที่สอง ที่เราต้องศึกษาการจัดรูปแบบด้วย XHTML เพราะว่าการที่เราใช้ CSS ในบางงาน มันเป็นงานใหญ่เกินความจำเป็นเหมือนเอารถถังไปจ่ายตลาดนั่นล่ะ เช่น ถ้าเราต้องการเน้นข้อความบางข้อความ เราก็เพียงแค่ใช้ span element แต่หากใช้ CSS ก็จะต้องสร้าง style sheet เพื่อสร้าง class ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงค่อยนำเข้ามาในหน้าเว็บอีกครั้งนึงจึงจะนำมาเน้นเป็นตัวหนาได้

มีรูปแบบมากมายที่ให้เราสามารถจัดได้ ไม่ว่าจะเป็น font, ขนาด หรือ สี ซึ่งเปลี่ยนได้โดยอาศัยแค่เพียง XHTML ไม่ต้องใช้ CSS เลย

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.