เครื่องหมายการเปลี่ยนข้อความ

หลายครั้ง ที่เราทำเว็บแล้วเรามีการแก้ไขข้อความ แต่ว่า การแก้ไขนั้น เราไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าเราได้แก้ไขอะไรออกไปแล้วบ้าง ทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายมาก หน้านี้ เราจะบอกวิธีที่เราเปลี่ยนข้อความโดยยังทำให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า เราได้เปลี่ยนสิ่งใดเป็นสิ่งใดไปบ้าง

การทำเครื่องหมาย เพิ่มเติมข้อความ
1. พิมพ์ <ins>
2. พิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาที่เราต้องการเพิ่มเข้าไป
3. พิมพ์ </ins>

การทำเครื่องหมายลบ หรือแก้ไขข้อความ
1.วางตำแหน่ง cursor ของเม้าส์ ที่หน้าข้อความที่ต้องการลบ
2.พิมพ์ <del>
3.วางเม้าส์ที่ตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการลบ
4.พิมพ์ </del>

<p>ผมมี<ins>ความตั้ง</ins>ใจที่จะทำให้เว็บ ส่วนที่<del>กะลัง</del><ins>กำลัง</ins>ลังอ่านนี้ เป็นส่วนที่ให้ความรู้การทำเว็บได้เป็นอย่างดี</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.9 โค้ดแสดงส่วนที่ต้องการแก้ไขคำผิด และเพิ่มข้อความที่ตกหล่นเข้าไป

เติมคำ ลบคำ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.10 ผลที่แสดงหน้าเว็บเมื่อเขียนโค้ดดัง ข้อ 4.9 จะเห็นว่าส่วนที่ลบมีการขีดออก แล้วส่วนที่เพิ่มคือมีการขีดเส้นใต้เข้าไป

เพิ่มเติม
-ปรกติตัวหนังสือ ที่อยู่ใน tag ins จะมีขีดเส้นใต้ ซึ่งอาจจะไปตรงกับเว็บของบางคนที่ลิ้งค์มีการขีดเส้นใต้ด้วย ดังนั้น ก็ต้องใช้ style เพื่อแยกแยะให้คนเข้าอ่านไม่สับสนด้วย
-ตัวหนังสือที่อยู่ใน tag del นั้นๆ เป็นตัวบอกถึงสิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งเราควรมีเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าเราแก้จากอะไรมาเป็นอะไร จะได้ไม่งง
-เราสามารถใช้ style ในการควบคุมว่าจะให้ส่วนที่เพิ่มมาใหม่ กับส่วนที่ลบออกไปแสดงผลอย่างไรได้ ในรูปแบบตามที่เราต้องการ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.