สร้างตัวยก และตัวห้อย

ในบางครั้ง เวลาเราทำเว็บแล้วเราต้องการเขียน สมการ ที่มี ตัวยกกำลัง และตัวที่เป็นแบบ เลขฐาน เราอาจจะต้องใช้วิธีนี้ในการเขียน โดยจะมีชื่อเรียกว่า Superscripts และ subscripts นั่นเอง โดยที่ถ้าเราใส่ tag ใน xhtml แล้วการแสดงผลก็จะทำตัวยกหรือตัวห้อยให้โดยอัตโนมัติ

การสร้าง เลขยกกำลัง และการสร้าง เลขฐาน
1.พิมพ์ <sub> ถ้าต้องการสร้าง เลขฐาน(ตัวห้อย) และพิมพ์ <sup> ถ้าต้องการสร้างเลขยกกำลัง
2.พิมพ์ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่เราต้องการทำเป็นตัวห้อยหรือตัวยก
3.พิมพ์ </sub> หรือ </sup> ให้ตรงกับที่เราเปิด ว่าจะใช้งานเป็นตัวห้อยหรือตัวยก

<body>
<h1>การพิมพ์ เลขยกกำลัง และ ตัวห้อย</h1>
<p>เราสามารถพิมพ์เลขยกกำลังได้ด้วยการใส่คำสั่งในรูปแบบนี้ เช่น 2 กำลัง 2 ได้คือ เขียนเป็น 2<sup>2</sup> = 4 และ 10 ฐาน 10 มีค่าเท่ากับ 10 เขียนได้เป็น 10<sub>10</sub> = 10 เป็นต้น</p>
</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.7 โค้ดแสดงถึงตัวห้อยและตัวยก

เพิ่มเติม
-หลายๆ Browser จะลดขนาดของตัวหนังสือโดยอัตโนมัติถ้าเราทำเป็นตัว ยกกำลัง หรือตัวห้อย
-ตัวห้อย และ ตัวยก จะทำให้ขนาดของบรรทัดห่างขึ้น แต่ว่าสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ style

ตัวยก ตัวห้อย
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.8 การแสดงตัวอย่างจากโค้ดที่ 4.7 ที่ทำให้เราเห็นทั้ง ตัวห้อย และ ตัวยกกำลัง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.