การใช้ font แบบ monospaced (การทำให้มีช่องว่างเท่ากัน)

ในบางครั้ง คุณอาจจะสับสน ในการแยกว่าตัวใดคือเนื้อหา ตัวใดคือโค้ด ตัวใตคือลิ้งค์ เพราะว่าในเว็บมันดูเหมือนกันไปซะหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีอะไรที่เป็นตัวบอกถึงความแตกต่างกันของเนื้อหาในจุดนั้นๆเลย

เราจะใช้ code สำหรับเนื้อหาที่เป็นโค้ดของภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น C perl เป็นต้น และ tt (มาจาก typewriter text หรือตัวหนังสือพิมพ์) สำหรับ monospaced โดยทั่วๆไป และใช้ kbd สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือแป้นคีย์บอร์ด สุดท้ายใช้ samp สำหรับแสดงข้อความตัวอย่าง

การใช้ monospace font
1.พิมพ์ <code>, <tt>, <kbd> หรือ <samp> ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลจุดนั้นคืออะไร
2.พิมพ์ข้อความที่ต้องการทำให้เป็น monospace
3.พิมพ์ </code>,</tt>,</kbd> หรือ <samp> ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งเปิด เปิดด้วยอะไร (ให้ตรงกับข้อที่ 1)

<h2>การแสดงผลข้อความในภาษา PHP</h2>
<p>การที่เราจะแสดงผลข้อความหรือตัวหนังสือใดๆ ในภาษา PHP เราต้องใช้คำสั่งดังนี้</p>
<p><code>echo "ยินดีต้อนรับสู่ meewebfree.com";</code></p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.3 โค้ดที่แสดงให้เห็นถึงเนื้อหา ในส่วนที่เป็นคำสั่งของคอมพิวเตอร์

แต่อย่างไรก็ดี สำหรับคำสั่งนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ในภาษาไทย รวมทั้งการตั้งค่า font ของคนไทยทำให้ไม่สามารถเห็นตัวหนังสือเป็นแบบ monospace ได้ตามที่เราต้องการอีกด้วย

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.