การใส่ icon ให้เว็บของคุณ

browser ในตอนนี้ หลายๆตัวจะรองรับการใส่ icon ที่หน้าเว็บ ซึ่ง icon นี้จะแสดงในส่วนของ address bar , Favorites menu หรือ ที่อื่นที่มีการเรียกแสดงผลของ? favicons

การใส่ icon ให้หน้าเว็บ
1.สร้างรูปขึ้นมา ให้มีขนาด 16*16 ซึ่งนั่นคือรูป icon ของเว็บคุณ
2.ในส่วนของ head section ในหน้าเว็บเรานั้น ให้เราใส่ <link rel=”icon” href=”favicon.ico” type=”image/x-icon” /> โดยที่ favicon.ico นั้นคือตำแหน่งและชื่อของ icon ที่เก็บอยู่ที่ server
3.เพื่อให้รองรับการแสดงผลใน internet explorer? สำหรับ IE เราต้องใส่ว่า <link rel=”shortcut icon” href=”favicon.ico” type=”image/x-icon” />

<title>Untitled Document</title>
<link rel=”icon” href=”folder.ico” type=”image/x-icon”/>
<link rel=”shortcut icon” href=”folder.ico” type=”image/x-icon” />
</head>
<body>
<p> หากคุณกำลังมองหา host สำหรับเว็บของคุณ
mindwebhost.com เป็นตัวเลือกสำหรับคุณแล้ว</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 5.19 โค้ดที่ใส่ icon ไว้ที่หน้าเว็บ โดยที่ icon มีชื่อว่า folder.ico และเก็บเอาไว้ในแฟ้มเดียวกัน

ไอคอนที่หน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 5.20 การแสดงผลที่หน้าเว็บ และเมื่อเราได้ add to favorite ก็จะมี icon ไปแสดงด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม
- icon ที่เราเอามาใช้นั้น เราต้องใช้เป็น icon format และปรกติจะ save ในนามสกุล .ico โดย icon นี้คุณสามารถค้นได้จากเว็บหลายเว็บที่มีบริการ create icon online (เอาไปค้น google ได้เลยครับเจอเพียบ)
- บาง browser ที่ไม่ใช่ internet explorer มีการรองรับ icon ที่เป็น gif ด้วยนะครับ รวมไปถึง png ด้วย แต่ว่าต้องมั่นใจว่า เขียนชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องด้วย
- internet explorer โดยปรกติจะดึงเอา favicon.ico จาก root directory มาใส่ในเว็บด้วยอยู่แล้ว โดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำตามบทความนี้ แต่ว่า ถ้าไม่ขึ้น ก็อาจจะเป็นเพราะว่า browser นั้นเก่าไปแล้ว (ถ้ามั่นใจว่าเราเขียนโค้ดถูกต้อง)
- จากการทดสอบใน IE6 พบว่าต้องปิดหน้าเว็บนั้นก่อน แล้วจึงเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งจึงจะแสดงผล

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.