บทที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง รูปภาพ บนเว็บ

การสร้างรูปสำหรับใช้งานบนหน้าเว็บนั้น มีความแตกต่างจากการสร้างรูปภาพเพื่อพิมพ์บนกระดาษทั่วไป เอาแต่ว่าหากมองเผินๆก็มีลักษณะที่เหมือนกัน โดยจะมีค่าที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพอยู่ 6 ค่าคือ รูปแบบไฟล์(Format), สี, ขนาด(size/resolution), ความโปร่งใส, การเคลื่อนไหว และความเร็ว โดยที่ตัวแปรทั้ง 6 ที่กล่าวมานี้จะมีผลมากในการใช้งานรูปบนเว็บต่างๆ

ตอนนี้เริ่มจากการที่คุณสร้างรูปมาก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่รูปกัน…..

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.