การจัดตำแหน่งของรูปภาพ

เราจะใช้ align attribute ในการจัดตำแหน่ง (มีค่าได้เพียง left หรือ right เท่านั้น) เพื่อทำให้ตำแหน่งของรูปนั้น เลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ

การจัดตำแหน่งของ รูปภาพ
1. พิมพ์ <img src=”image.url” image.url คือตำแหน่งที่อยู่ของรูปภาพบน server หากไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดู 3 บทความก่อนหน้า
2.ถ้าต้องการให้รูปแสดงอยู่ฝั่งซ้ายของข้อความก็ใช้คำสั่ง align=”left” เพื่อจัดให้อยู่ฝั่งซ้ายของข้อความ หรือ ใส่ align=”right” เพื่อให้เลื่อนไปอยู่ทางขวาของข้อความ
3.ใส่ attribute อื่นของ img โดยดูได้จากบทความก่อนๆในบทนี้
4.พิมพ์ /> เพื่อปิดคำสั่งโดยสมบูรณ์
5. สร้าง element อื่นต่อๆไป
<h3>MindWebHost host ที่บริการด้วยใจ</h1>
<img src=”mindwebhost_logo.png” align=”left” alt=”host คุณภาพ บริการด้วยใจ”/>
<p> หากคุณกำลังมองหา host สำหรับเว็บของคุณ
mindwebhost.com เป็นตัวเลือกสำหรับคุณแล้ว
บริการอย่างมั่นคงมาตั้งแต่ ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ มั่นใจได้ในคุณภาพ</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 5.7
โค้ด ที่แสดงการจัดรูปภาพ ทางซ้ายของตัวหนังสือ

การแสดงผลของหน้าเว็บที่มีการจัดรูปไว้ทางซ้าย
สิ่งเพิ่มเติมที่ 5.8 การแสดงผลของหน้าเว็บที่มีการจัดรูปไว้ทางซ้าย

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.