คำสั่ง save ให้เป็นภาพสำหรับใช้บนเว็บ

ทั้ง Adobe Photoshop และ Adobe Photoshop Elements ต่างก็มีคำสั่ง save ภาพสำหรับใช้บนเว็บทั้งคู่ โดยจะเป็นรูปแบบที่ถูกลดคุณภาพจากของจริงลงมาเพื่อให้มีขนาดเล็กลงและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้บนเว็บเพื่อไม่ให้มีการโหลดนานจนเกินไป

การสั่ง save สำหรับใช้บนเว็บสำหรับ Adobe
1.สร้างรูปขึ้นมาก่อน อันนี้ก็ตามแต่บรรเลงของแต่ละคน
2.คลิกที่ File > Save for Web? ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมา
3.เลือก format ที่ต้องการเก็บ

โดยปรกติแล้ว รูปที่เราสร้างส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น logo, banner, text หรือรุปขนาดใหญ่ที่มีสีน้อยๆ หรือเหลี่ยมมุมน้อยๆ เราจะเลือก save ในแบบ GIF หรือ PNG-8 เพราะจะได้ขนาดที่เล็ก

4.ปรับค่าต่างๆตามที่เราต้องการโดยดูรูปที่ preview จนกว่าเราจะพอใจ
5.คลิก OK หรือ save เพื่อบันทึกรูปนั้นสำหรับนำไปใช้ต่อไป

เพิ่มเติม
-ข้อควรคำนึงที่สำคัญที่สุดก็คือขนาดของรูปภาพ ไม่ให้มีขนาดที่ใหญ่เกินไป แต่เราก็ต้องรักษาคุณภาพไม่ให้เสียมากจนเกินไป
-รูปควรสร้างในโหมด RGB ไม่ควรใช้ CMYK เพราะว่ามันใช้สำหรับงานพิมพ์
-ถ้าไม่มั่นใจว่าจะ save ใน format ไหนดี ควรเปลี่ยน format เพื่อดูความต่างเปรียบเทียบเอา เพื่อหาขนาดที่เล็กที่สุดในคุณภาพที่เท่ากัน
-PNG มีการสูญเสียที่น้อยที่สุดและให้สีที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับ computer โดยปรกติแล้วจะดีกว่า GIF แต่ว่า ก็ไกล้เคียงกับ JPEG แต่ Photoshop ไม่ได้สร้างมาเพื่อใช้สำหรับการสร้าง PNG โดยเฉพาะ เพราะว่ากระบวนการบีบอัดนั้นยังไม่ดีพอ การใช้ Firework (เมื่อก่อนเป็นของ Macromedia แต่ตอนนี้เป็นของ Adobe )จะทำให้ได้คุณภาพที่ดีกว่า เมื่อใช้แบบ PNG
-ในเว็บหนึ่งหน้าเราสามารถเลือกใช้ได้หลายนามสกุลในหน้าเดียวกัน ในแต่ละรูป ดังนั้น เราจึงควรเลือกการบีบอัดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรูปให้มากที่สุด

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.