ขีดเส้นใต้

การขีดเส้นใต้
1. พิมพ์ <hr ในตำแหน่งที่ต้องการให้ขีดเส้นใต้ โดยเส้นใต้จะปรากฏบรรทัดด้านล่างของตัวหนังสือบรรทัดนั้น
2.ถ้าคุณต้องการ เพิ่มขนาดความสูง ให้ใส่ size=”n” โดย n คือความสูงมีหน่วยเป็น pixel
3.ถ้าต้องการ เปลี่ยนขนาดความกว้างของเส้นใต้ ให้ใส่ width=”w” โดยที่ w คือความกว้างของเส้นใต้มีหน่วยเป็น pixel หรือ %
4.ถ้าต้องการจัดให้อยู่ ซ้าย กลาง หรือขวา สามารถจัดได้ด้วยการเติม align=”direction” โดยที่ direction คือ left , center, right
5.ถ้าต้องการสร้างเส้นแบบไม่มีเงา ให้ใส่ noshade? หรือใส่ =”noshade” ใน XHTML
6.พิมพ์ /> เพื่อปิดและทำเส้นใต้ให้สมบูรณ์

<p> หากคุณกำลังมองหา host สำหรับเว็บของคุณ
mindwebhost.com เป็นตัวเลือกสำหรับคุณแล้ว</p>
<hr />
<p>บริการอย่างมั่นคงมาตั้งแต่ ปี 2549จนถึงปัจจุบัน
เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ? มั่นใจได้ในคุณภาพ</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 5.17 โค้ด <hr /> ที่เป็นเส้นใต้ ที่ขีดคั่นระหว่าง2ย่อหน้า

ขีดเส้นใต้
สิ่งเพิ่มเติมที่ 5.18 เส้นใต้ที่ถูกขีดคั่นระหว่าง 2 ย่อหน้าที่เราได้เขียนเอาไว้

เพิ่มเติม
- ทั้งหมด ของ attribute ของ hr นั้น (ยกเว้น hr เอง) เป็นสิ่งที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน หากเราต้องการกำหนดรูปแบบให้เส้นใต้นั้น W3C บอกว่าเราควรใช้ style sheet ในการควบคุม
- ใน CSS จะไม่มีส่วนของ noshade? โดยการกำหนดรูปแบบเงาจะไปกำหนดใน? border ใน style sheet แทน

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.