การสร้าง anchor เพื่อลิ้งค์ในหน้าเดียวกันเอง

โดยทั่วไปแล้ว เราควรมีลิ้งค์ที่คลิกเพื่อให้เด้งกลับขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของเว็บด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ ให้สามารถกลับขึ้นมาส่วนบนสุดของเว็บได้ทันที และเราก็สามารถสร้างเพื่อให้ลิ้งค์เข้าไปยังส่วนใดๆก็ได้ เพียงแต่เราสร้าง anchor เอาไว้ที่ส่วนนั้นๆก่อนล่วงหน้า

การสร้าง anchor เพื่อสร้างลิ้งค์ในหน้าเดียวกันเอง
1.วาง cursor ไว้ ณ ตำแหน่งที่เราต้องการกระโดดไปด้วย anchor
2.พิมพ์ <a name=”anchor name”> โดยที่ anchor name ก็คือข้อความที่เราต้องการบ่งบอกถึงส่วนต่างๆในหน้าเว็บเรา
3.ใส่ข้อความหรือรูปภาพที่เราต้องการอ้างอิงถึง
4.พิมพ์ </a> เพื่อทำให้ anchor นั้นสมบูรณ์

<h3><a name=”head”>ส่วนหัวเว็บ</a></h3>
<p>โดยปรกติจะมีส่วนนี้เป็นส่วนบน
โดยเราจะสร้างย่อหน้าเพื่อให้เห็นว่ามีการเลื่อนขึ้นลงได้</p>
<p>.</p><p>.</p>
<p>.</p><p>.</p>
<h3><a name=”bottom”>ส่วนท้ายเว็บ</a></h3>
<p>ส่วนนี้ก็ถือเป็นส่วนท้ายของเว็บ</p>
<p>.</p><p>.</p>
<p>.</p><p>.</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.3 โค้ดที่ใช้เพื่อทดสอบในการสร้างลิ้งค์หน้าเดียวกัน โดยเป็นการสร้างให้เห็นสองส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างของเว็บ(โค้ดนี้เนื้อหามีน้อย ดังนั้นควรตั้ง browser ให้มีขนาดเล็กในการทดสอบเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้)

เพิ่มเติม
- คุณสามารถสร้าง anchor โดยการใส่เป็น id attribute เพื่อบ่งบอกถึง element นั้นๆก็ได้
- ในหน้าเว็บที่มีความยาวของหน้ามากๆนั้น เราควรสร้าง anchor เพื่อแบ่งเว็บออกให้เป็นส่วนๆ โดยแบ่งตามเนื้อหาในส่วนนั้นๆ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.