ระบุเป้าหมายในการเปิดหน้าเว็บใหม่

target เป็นการระบุเป้าหมายของ หน้า window ที่เรากำหนด หรือจะเป็นการเปิดหน้าใหม่จากลิ้งค์นั้นๆ

<p> หากคุณกำลังมองหา host สำหรับเว็บของคุณ
<a href=”detail.htm” target=”hosts”>mindwebhost.com</a>
เป็นตัวเลือกสำหรับคุณแล้ว</p>
<hr />
<p>บริการอย่างมั่นคงมาตั้งแต่ ปี 2549จนถึงปัจจุบัน
เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ มั่นใจได้ในคุณภาพ</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.4 โค้ดที่เป็นการระบุ target ว่าให้มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ browser ที่ชื่อ hosts (จะเปิดมาให้ใหม่)

ลิ้งค์เพื่อเปิดหน้าใหม่
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.5 ลิ้งค์ที่เมื่อคลิกแล้วจะเป็นการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมา โดยหากมีการสั่งลิ้งค์ target=”hosts” อีกครั้ง หน้าที่พึ่งถูกเปิดนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นลิ้งค์ที่เราคลิกไปนั่นเอง

เพิ่มเติม
- ชื่อของ target นั้นเป็น case sensivity ดังนั้นตัวเล้กตัวใหญ่ถือว่ามีค่าต่างกัน
- การเปิดลิ้งค์ใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้งค์เดิมนั้นให้ใช้ target=”_blank”
- ถ้าคุณระบุลิ้งค์ที่หน้า browser เดิม (ระบุ target เหมือนกัน) การคลิกลิ้งค์ ก็จะกระทำกับที่ browser เดียวกันด้วย
- ถ้า window ที่ระบุในชื่อนั้นไม่มีอยู่ หรือไม่ได้ถูกเปิดอยู่ browser จะทำการเปิดหน้านั้นใหม่ให้โดยอัตโนมัติ และจะถูกเรียกใช้อีกครั้ง ถ้ามีลิ้งค์ที่ระบุ
- การใช้ target นั้นเราจะใช้ได้สำหรับการเปิดหน้าเว็บใหม่ (หรือหน้าลิ้งค์ FTP ใหม่) เท่านั้น ไม่สามารถเอาไปใช้กับ email หรืออื่นๆที่ไม่ใช่ลิ้งค์แบบหน้าเว็บได้
- W3C ได้ถอด target attribute ออกจาก xhtml strict แล้ว ดังนั้นจะไม่สามารถใช้ได้ หากเราต้องการใช้ต้องเลี่ยงไปใช้ javascript หรือว่า yet-to-be-finalized Xlink แทน หรือว่าเราก็เปลี่ยนมาใช้ xhtml transitional หรือแบบ frameset ก็ได้

Comments are closed.