การสร้างลิ้งค์ เพื่อนำพาเราไปยัง anchor

หลังจากที่เราได้สร้าง anchor ขึ้นมาแล้ว เพื่อเป็นการแยกเนื้อหาในหน้าเว็บออกมาเป็นส่วนๆ จากนั้นเราก้ต้องมาทำการสร้างลิ้งค์ เพื่อให้ผู้ใช้นั้นสามารถคลิกไปยังลิ้งค์ ในส่วนต่างๆหรือ anchor ที่เราได้ทำเอาไว้ โดยสามารถสร้างเอาไว้ที่ส่วนใดของเว็บก็ได้ไม่จำเป็นต้องสร้างเอาไว้ที่จุดบนสุดของเว็บ

การสร้างลิ้งค์เพื่อให้ชี้ไปที่ anchor
1.พิมพ์ <a href=”#anchor name”>? โดยที่ anchor name นั้นคือ ชื่อ anchor ที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้ โดยจะปรากฏใน name ของปลายทางที่เราได้เขียนไว้แล้วนั่นเอง หรือว่าเป็นค่าของชื่อ id ที่เรามีก็ได้เช่นกัน
2.พิมพ์ป้ายกำกับซึ่งจะเป็นตัวสื่อสารกับผู้ใช้เว็บ ว่าจะพาผู้ใช้ไปที่ไหน
3.พิมพ์ </a> เพื่อเป็นการทำให้ ลิ้งค์สมบูรณ์

เพิ่มเติม
- ถ้า anchor ที่เราต้องการลิ้งค์ไปนั้นอยู่คนละหน้าเว็บ ให้เราเขียนลิ้งค์เป็น <a href=”page.html#anchorname”> โดยที่ page.html ก็คือหน้าที่มี anchorname นั้นปรากฏอยู่นั่นเอง ข้อควรระวังก็คืออย่าตั้งให้ anchor มีช่องว่าง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงผล
- anchor ไม่ได้เป็นเพียงตัวช่วยในการเข้าถึงส่วนต่างๆของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยให้เราสามารถอ่านโค้ดของเว็บได้อย่างเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
- ถ้า anchor อยู่ที่ด้านล่างของเว็บ เวลาที่เราคลิกลิ้งค์มันจะไม่มาปรากฏที่ด้านบนสุด เพราะว่าด้านล่างของหน้าเว็บเรานั้นไม่มีเนื้อหาต่อทำให้มันเลื่อนไปที่ด้านบนสุดไม่ได้นั่นเอง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.