ตั้ง default target

โดยปรกติของลิ้งค์นั้น เวลาที่เราคลิกจะเป็นการเปิดลิ้งค์ที่หน้าเว็บเดิมที่เรากำลังใช้งานอยู่ คุณสามารถเลือกให้เป็น target อื่นได้ โดยการกำหนดค่าให้กับ default target นั่นเอง เช่นว่าเราตั้งให้ browser หลักมี target ชื่อ firsttarget แล้วเวลาที่ลิ้งค์ส่วนใดของเว็บระบุ target ว่า firsttarget หน้าเว็บนี้ก็จะมีผลเปลี่ยนไปตามที่ลิ้งค์นั้นระบุไว้

การตั้ง default target
1.ในส่วนของ head section ให้พิมพ์ <base
2. พิมพ์ target=”title” โดยที่ title ก็คือชื่อของหน้านั้นๆที่เราตั้งเอาไว้ให้
3.พิมพ์ /> เพื่อทำให้ tag สมบูรณ์

เพิ่มเติม

- ชื่อของ target นั้นเป็น case sensivity คือตัวเล็กตัวใหญ่ถือว่าต่างกัน และควรจะต้องปิดชื่อด้วยเครื่องหมาย quotation เสมอ(ฟันหนู “)
- คุณสามารถตั้งชื่อ default target ทับได้ โดยใช้ target attribute ในลิ้งค์ได้อีกครั้ง
- base เป็นส่วนนึงในมาตรฐานของ XHTML strict แต่ว่า target attribute นั้นไม่ใช่
- คุณสามารถใช้ base tag ในการตั้ง base URL สำหรับ relative URLs ซึ่งจะช่วยในการรัน CGI ,Perl ได้โดยอ้างอิงด้วยการใส่ <base href=”base.url” /> เข้าไปโดยที่ base.url คือURL ที่เป็น relative link

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.