กำหนดลำดับ tab ให้กับลิ้งค์

browser บางตัวสามารถให้ user เปลี่ยนการเลือกของลิ้งค์ได้ โดยใช้ ปุ่ม tab คุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง ว่าจะให้มีการจัดเรียงลิ้งค์อย่างไร อันไหนเริ่มก่อน แล้วค่อยๆไล่ไป

การตั้งค่าลำดับของ ลิ้งค์ เพื่อกด tab
ในลิ้งค์ tag ให้พิมพ์ tabindex=”n” โดยที่ n คือตัวเลขที่บ่งบอกลำดับที่ของ tab นั้น

เพิ่มเติม
-การเริ่มใช้งาน user จะต้องกดปุ่ม tab เพื่อเลื่อนตำแหน่งของลิ้งค์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วจึงกด enter
-ค่าใน tabindex จะเป็นตัวเลขในช่วง 0 ถึง 32767 โดยใช้ตัวเลขที่เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
-โดยปรกติแล้ว การเรียงของ tab จะเรียงตามตำแหน่งของ XHTML code ที่เราเขียน ถ้าคุณมีการเปลี่ยน ลำดับของ tab ก็จะเริ่มไปหาลิ้งค์ที่มีค่าน้อยที่สุดก่อนเสมอ แล้วจะเปลี่ยนไปค่าที่มากขึ้นตามที่เรากดเปลี่ยนไป
-ถ้ามีการกำหนดให้มี index เดียวกัน browser จะอิงตามโค้ด xhtml ว่าโค้ดจุดใดที่มาก่อนกัน
-คุณสามารถใช้การจัดลำดับ tab นี้ สำหรับ รูปภาพที่เป็น แผนที่ได้ เพื่อให้ง่ายในการเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งของลิ้งค์

<p>ลิ้งค์นี้ จะถูกพาท่านไปเปิด<a href=”http://www.meewebfree.com/image.jpg”
accesskey=”w” tabindex=”1″>รูปภาพ</a>ที่อยู่บนเว็บ นอกจากนั้นก็ยังมี
<a href=”http://www.meewebfree.com/clip.mpg” accesskey=”e” tabindex=”2″>คลิปฉาว</a>
ให้ท่านได้ดูด้วย โดยถ้าท่านพบว่าไม่เหมาะสม ก็แจ้งลบได้ที่
<a href=”mailto:test@test.com” accesskey=”u” tabindex=”3″>อีเมล์</a>
ของเรา หรือถ้าอยากโหลดเก็บเอาไว้ดูคนเดียวก็ต้องเปิดที่
<a href=”ftp://ftp.meewebfree.com” accesskey=”m” tabindex=”4″>FTP</a>ของเราเลย</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.9 โค้ดที่มีส่วนการจัดลำดับของ tab index เอาไว้

tab link
สิ่งเพิ่มเติมที่ 6.10 ที่หน้าเว็บเวลาที่เรากด tab จะมีเส้นประรอบๆ index แต่ละอัน เมื่อกด tab ลิ้งค์ที่ถูกเลือกก็จะเปลี่ยนไปตาม index ที่เรากำหนดไว้จากน้อยไปมากนั่นเอง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.