การใส่ comment ใน style sheet

การใส่ comment นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและควรทำ เพราะว่า comment จะเป็นตัวบอกว่า ส่วนนั้นจะไปมีผลต่อส่วนใดที่หน้าเว็บ หรือเพื่อบอกเป็นข้อมูลอย่างอื่นเวลาที่เปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไข หรือเพิ่มเติม

การใส่ comment ให้กับ style sheet
1.ใน style sheet ของคุณให้พิมพ์ /* เพื่อเป็นการเริ่มต้นส่วน comment
2.พิมพ์ comment ที่ต้องการ
3.พิมพ์ */ เพื่อปิดส่วนของ comment

เพิ่มเติม
- comment สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้ หรือจะให้จบในบรรทัดเดียวก็ได้
- คุณสามารถวาง comment ได้ที่รอบๆ style rule ได้เลย โดยที่ จะไม่ปรากฏออกมาที่หน้าเว็บแต่อย่างใด และเป็นการเตือนที่ได้ เผื่อว่าในอนาคตอาจจะเผลอลบ ruleที่สำคัญออกได้
- ไม่สามารถใส่ comment ใดๆใน comment อื่นๆอีก และในส่วน comment ห้ามมี */ (เพราะมันจะปิด comment นั้นทันที)
- สามารถใส่ comment ในบรรทัดเดียวกับ property หรือว่าหลังจากนั้นก็ได้

/* กำหนดให้ รูปภาพนี้ มีเส้นขอบแบบทึบ หนา 4 pixel และมีสีแดง */
img { border: 4px solid red}
สิ่งเพิ่มเติมที่ 7.3 การใส่ comment ก่อนการเขียน style rule เพื่อเป็นการบอกว่า เราจะเขียนอะไร และจะมีผลต่ออะไรอย่างไร โดยการเปิดมาแก้ไขครั้งต่อไปก็สามารถเข้าใจได้ในทันที

img { border: 4px solid red}/* กำหนดให้ รูปภาพนี้ มีเส้นขอบแบบทึบ หนา 4 pixel และมีสีแดง */
สิ่งเพิ่มเติมที่ 7.4 เป็นการเขียน rule ที่ให้ผลเช่นเดียวกันกับ 6.15 แต่ว่าเลื่อนตำแหน่งของ comment ให้มาอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับ rule เท่านั้นเอง

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.