สร้าง style sheet แบบที่อยู่ด้านนอกของหน้าเว็บ

การเขียน css โดยนำมาสร้างเป็นไฟล์ของ css โดยเฉพาะนั้น ถือเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะว่าเวลาเราแก้จะได้แก้แค่ไฟล์เดียวแล้วจะมีผลต่อทั้งเว็บในทันที

การสร้าง file style sheet เพื่อนำไปใช้กับเว็บ
1.สร้างเอกสารเปล่าๆขึ้นมาโดยอาจจะใช้ program notepad ที่ติดมากับ window ก็ได้
2.เขียน rule ลงไป โดยเราจะกล่าวในบทต่อๆไปถึงการเขียน
3.save เอกสารที่เปิดอยุ่นี้ โดยที่เลือก แฟ้มเป็นแฟ้มที่เก็บหน้าเว็บของเรา โดยต้องตั้งนามสกุลว่า .css เพื่อบ่งบอกว่าเป็น Cascading Style Sheet นั่นเอง

สร้างไฟล์ css
สิ่งเพิ่มเติมที่ 8.1 การสร้างไฟล์เพื่อเขียน CSS โดยกรณีนี้ใช้ notepad ในการสร้าง

saveรูป
สิ่งเพิ่มเติมที่ 8.2 save ไฟล์ในนามสกุล .css และต้อง save เป็นแบบตัวหนังสือเท่านั้น (plain text) สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ notepad ในการสร้าง

เพิ่มเติม
-ตรวจสอบให้ดี ว่า style sheet นั้น save ใน text-only format (สำหรับคนที่ใช้ notepad ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้) และต้องมีนามสกุลเป็น .css ด้วย จะเป็น? .css.txt อย่างนี้ไม่ได้
- การสร้าง style sheet แบบเป็นไฟล์แยกออกมานี้ ที่หน้าเว็บต้องเขียนตัวเรียก style เข้ามาด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
- ถ้า style sheet ของคุณประกอบด้วยตัวอักษร ที่ไม่ใช่ ASCII ก็คือตัวอักษรที่ ไม่ใช่ A-Z 0-9 และเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่อยู่บน keyboard ฝั่งภาษาอังกฤษนั่นเอง คุณก็จะต้องตั้ง encode เอาไว้ด้วย? โดยการใส่ @charset “encoding” ซึ่ง encoding คือ encode ที่เราใช้นั่นเอง โดยจะกล่าวถึงต่อไป

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.