การเรียก CSS ไฟล์เข้ามาในหน้าเว็บ

วิธีการนี้เป็นวิธีการเรียกจากคำสั่งที่อยู่ใน style (เพราะว่าปรกติเราจะใช้ link ในการเรียก CSS เข้ามาใช้)

การเรียกไฟล์ style sheet เข้ามาใช้
ใน style element ก่อนที่เราจะเขียน rule ใดๆ ให้พิมพ์ @import “external.css”; โดยที่ external.css นั้นเป็นชื่อของ CSS style sheet ที่เราจะเอาเข้ามาใช้

<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=tis-620″ />
<title>Untitled Document</title>
<style>
@import “style.css”;
</style>
</head>
<body>
<p>เราก็จะถือว่านี้คือย่อหน้าปรกติ</p>
<p><img src=”mindwebhost_logo.png” /></p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 8.12 โค้ดที่มีการเรียก CSS เข้ามาใช้โดยใช้คำสั่ง @import

เพิ่มเติม
- คำสั่ง @import จะสามารถเขียนได้ทั้ง @import url(external.css) หรือ @import url(”external.css”); แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญก็คือต้องวางเอาไว้ใน style element และต้องไม่ลืม semicolon ด้วย
-ใน style ที่เราได้สั่ง import เข้ามานั้นจะมีความสำคัญมากกว่า rule ใดๆ ที่ถูกเขียนอยู่ในหน้านั้นๆ
-คุณสามารถใช้ @import rule ใน file style sheet ใดๆได้อีก (เขียนใส่ใน style sheet เลย แต่ว่าจะต้องเขียนไว้ที่ด้านบนสุดเสมอ)
-คำสั่ง @import นั้นใช้สำหรับการซ่อน rule จาก browser ที่มี bug บางอย่างกับ บาง rule ที่เราเขียนเอาไว้ เช่น เราเขียน style ปรกติเอาไว้ แลวเรียกใช้ด้วยคำสั่ง link แต่ว่าเราก็ใช้ @import เพื่อเรียก style ที่มีรูปแบบพิเศษ ที่ browser นั้นไม่รองรับ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.