เปิดดู css แบบ online

จะว่าไปแล้วการเปิดดู style sheet แบบ online เลยนั้น ก็ไม่ได้ยากอะไร เหมือนกับการเปิดเว็บธรรมดาทั่วไปนั่นเอง

การดู style sheet นั้นๆ
1.เริ่มจากการ view source code ของเว็บหน้านั้นดูก่อน เพื่อจะได้ดูว่าเค้าเก็บ css เอาไว้ที่ไหน

สิ่งเพิ่มเติมที่ 8.19 การเปิดดู source เพื่อดูตำแหน่งที่เก็บ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามี style ที่ชื่อ styles.css เก็บเอาไว้ในแฟ้มเดียวกันกับหน้าเว็บ
2.แต่ถ้าไม่ได้ อยู่ใน link ดังข้อที่ 1 ให้ลองมองหา เพราะว่าอาจจะอยู่ใน style โดย @import rule ก็ได้
3.วาง style sheet URL ใน address ของ browser ที่ใช้งานอยู่


สิ่งเพิ่มเติมที่ 8.20 Address bar ที่แสดงที่เก็บของไฟล์ ที่ ณ ปัจจุบันกำลังเปิดใช้งานอยู่


สิ่งเพิ่มเติมที่ 8.21เราก็เปลี่ยน URL ของเราให้เป็นชื่อไฟล์ (และต้องดูตำแหน่งให้ถูกต้องด้วย เพราะว่าบางเว็บไม่ได้เก็บ style เอาไว้ที่เดียวกับหน้าเว็บ) จากนั้นกด Enter เราก็จะเห็นไฟล์ หรือเป็นไฟล์ให้เรา download ในทันทีเลย

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.