การผสมรูปแบบของ selector

เราสามารถผสมรูปแบบของ selector ในแบบต่างๆเข้ากันได้ จากเนื้อหาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว

วิธีการผสมรูปแบบของ selector
1.กำหนด context ที่เราต้องการกำหนดรูปแบบให้ขึ้นมา โดยอิงจาก element ที่เราต้องการให้มีผล
2.ใส่ชื่อ element จากนั้นใส่เครื่องหมาย colon
3.จากนั้นใส่ pseudo-class เพื่อให้เกิดผลตามที่เราต้องการ
4.จากนั้นกำหนด style ตามที่เราต้องการ

div.works p em:first-letter {color: red;}
สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.35 เป็นการผสม rule เข้าด้วยกัน เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและตำแหน่ง โดย div.works p เป็นแบบการเรียงลำดับ em คือชื่อ และ : first-letter เป็นแบบ pseudo class นั่นเอง

เพิ่มเติม
- เราสามารถข้ามขั้นตอนใดก็ได้ถ้าต้องการ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.